COACHING

COACHING - VERSTERKING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Jarenlange ervaring met adviseren en coachen leert dat medewerkers van hoog tot laag in zorgorganisaties desgevraagd vol ambities en ideeën zitten. Tegelijkertijd lijken velen te hebben afgeleerd om over die ideeën te praten en ze in praktijk te brengen. Men neigt ertoe de eigen handelingsruimte – de zogeheten ‘scharrelruimte’ - stelselmatig als klein te omschrijven, kleiner dan deze in werkelijkheid is.

Coaching

Het ‘moeten’ domineert. Onze visie is: natuurlijk moet er voortdurend van alles, maar het antwoord op het moeten zit ‘m zowel in kunnen als in willen, in durven en uiteindelijk ook in mogen (als je kunt, wilt en durft, mag je vaak ook meer!). Het oprekken van de grenzen van je scharrelruimte als individu, als team en als organisatie, dat is waar Luce Consult je bij kan helpen.

De essentie van coaching is: de ander helpen zijn/haar eigen kracht te ontdekken en leren om te gaan met schaduwkanten. Het gaat om versterking van persoonlijk leiderschap.

Daarbij maken we vaak gebruik van de zogeheten Life Style Inventory test (LSI), bestaand uit een zelftest en een 360◦-test. De uitkomsten ervan geven inzicht in ieders persoonlijke voorkeursstijlen en ontwikkelpunten op het gebied van leiderschap. Lucie Boonekamp is gecertificeerd in het afnemen en analyseren van deze test. [link naar pdf met verdere uitleg over LSI]

TEAMCOACHING

Wat maakt een team tot een team? Bij TEAMCOACHING gaan we samen op zoek naar hoe we de kwaliteiten van alle teamleden optimaal tot hun recht kunnen laten komen zodat ‘de optelsom meer wordt dan de som der delen’. Ook hier werken we action based aan de hand van concrete casuïstiek. Met veel aandacht voor de zogeheten onderstromen - onbewuste, onbesproken opvattingen en drijfveren - die de samenwerking binnen het team beïnvloeden.

Korte vraag?