INTERVISIE

VAN EN MET ELKAAR LEREN

In welke organisatie je ook komt, het zijn de mensen die er werken die het verschil maken. Vrijwel nergens is dat zo waar als in de gezondheidszorg. Verschil maken begint met jezelf en elkaar regelmatig te vragen ‘waarop zit de wereld te wachten, wat vragen onze cliënten van ons en wat wil, kan ik vanuit mijn rol toevoegen?’. En uiteraard ook de vraag ‘wat heb ìk nodig om dag in dag uit beloften die we doen waar te maken?’. Intervisie is een inspirerende en handzame manier om gericht te werken aan verbreding en verdieping van het individuele en collectieve handelingsrepertoire. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, organisatieveranderingen, samenwerkingsvraagstukken, conflicten met leidinggevenden en/of collega’s,  professionele ervaringen, belemmerende gevoelens en overtuigingen.

Bij begeleide intervisie ‘pellen’ we met elkaar systematisch het ingebrachte vraagstuk af en maken we optimaal gebruik van de diversiteit aan gezichtspunten en ideeën voor aanpak vanuit de groep.  De begeleider draagt zorg voor een veilige omgeving, een belangrijk voorwaarde om tot daadwerkelijke uitwisseling te komen.

Korte vraag?