LUCE CONSULT

Van strategieontwikkeling tot zelfevaluatie.
Luce Consult helpt uw organisatie stappen te maken.

ONZE DIENSTEN

Untitled-2_0000_Forma-1

Strategie ontwikkeling

Luce Consult ondersteunt organisaties via strategiebijeenkomsten – variërend van 5 tot 15 of zelfs 150 deelnemers – en werksessies voor de ontwikkeling van visie, het veranderkundig verhaal en de vertaling ervan naar de praktijk van alledag.

Untitled-2_0003_Forma-1

Coaching

De essentie van coaching is: de ander helpen zijn/haar eigen kracht te ontdekken en leren om te gaan met schaduwkanten. Het gaat om versterking van persoonlijk leiderschap. De benadering is action based: per keer bekijken we welke vraagstukken er spelen, hoe de coachee daarmee omgaat, wat wel en wat niet werkt en waarom. Kortom: reflection in action.

Untitled-2_0002_Forma-1

Intervisie

Begeleide intervisie is een krachtige manier om te werken aan persoonlijk leiderschap. De kennis en ervaring van de groep wordt benut om inzicht te verkrijgen in de eigen patronen van denken en doen. Vandaaruit werken we aan het verbreden en effectiever maken van het handelingsrepertoire. Luce Consult hanteert diverse methoden, o.a. de Socratische benadering en de Roddelmethode.

Untitled-2_0001_Forma-1

Zelfevaluatie

Vanuit het oogpunt van good governance en ter ondersteuning van een gezamenlijk verbeter- en leerproces is een jaarlijkse zelfevaluatie door Raden van Toezicht/Raden voor Commissarissen onmisbaar. Luce Consult biedt een maatwerkaanpak voor de begeleiding hiervan.

Untitled-2_0002_FOCUS
Untitled-2_0001_GROEI-
Untitled-2_0000_ENERGIE
lucie_boonekamp

Over Lucie Boonekamp

Focus, groei en energie typeren wat je van Luce Consult kunt verwachten. Of het nu gaat om het samen werken aan de strategische koers van de organisatie of om versterking van persoonlijk leiderschap – individueel of als team: we gaan samen op zoek naar de kern en vandaaruit naar de mogelijkheden voor groei, ontwikkeling, verbetering, vernieuwing. En altijd met positieve energie als extra resultaat.

Benieuwd wat ik voor uw organisatie kan betekenen?

Neem vandaag nog contact met mij op.