22-02-750
Untitled-2_0004_Tot-18-jaar

Plezier ontdekt in zowel talen als analytisch denken tijdens Gymnasium ß

Untitled-2_0003_18-–-30-jaar

Gevormd tot docent door lesgeven in wiskunde en Nederlands op mavo/lbo

Untitled-2_0002_30-–-35-jaar

Een veelzijdige blik kunnen ontwikkelen op de gezondheidszorg tijdens studie Beleid en Management Gezondheidszorg bij de Erasmus Universiteit

Untitled-2_0001_35-–-45-jaar

Universitair docent/onderzoeker “Strategische marketing voor de gezondheidszorg” en organisatieadviseur: een vruchtbare combinatie om theorie en praktijk met elkaar te confronteren en steeds opnieuw te kijken hoe het anders, beter kan. Daarna aan de slag in zorginstellingen als adviseur strategie en innovatie, in combinatie met docentschap in het postacademisch onderwijs.

Untitled-2_0000_45-jaar-–-nu
Directeur van Avisé Zorgadvies, daarna partner bij CC Zorgadviseurs en sinds 2008 mijn eigen bureau: Luce Consult. Rijke ervaring als adviseur, trainer, coach en interim-manager!
En doorlopende stevige rode draad: programmadirecteur en docent bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur bij diverse (leiderschaps)programma’s.

Daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en van woningcorporatie QuaWonen: dè manier om zaken regelmatig van andere kanten te bekijken.