Organisatieadvies

strategische (her)positionering van een zorgconcern: bepalen van kernpropositie, positionering en eventueel een nieuwe merknaam

strategische verkenning, haalbaarheidsanalyse en contourenplan voor de opzet van nieuwe dienst-/doelgroepcombinaties

herziening topstructuur in relatie tot de strategische koers

advies en ondersteuning bij fusie- en integratietrajecten, met daarbij bestuurlijke vraagstukken, inrichtingsvraagstukken en problemen bij samenwerking en afstemming

strategisch marketingplan als basis voor external en internal branding